Bij In de ontmoeting kun je terecht voor stiltewandelingen en wandelingen rondom verlies.

Ontmoeten is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn. Je ontmoet niet zoveel mensen. Die ander is een antwoord of vraag op iets in jou. Een echte ontmoeting raakt je. Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf. Met het risico dat jij zij ontdekt dat niet alles echt is in je huis. Zij zal vragen naar je ervaringen gewoontes, gevoelens en opvattingen. Pas als je die ander zo diep laat binnendringen kun je van een ontmoeting spreken.

Ik wil je graag ontmoeten...

Door de bomen het bos weer zien

Zondagochtend 7 mei - wandeling rondom verlies
Eens per maand verzamelt een groepje wandelaars in de 's-Gravelandse bossen om al wandelend hun ervaringen met een
verlies te delen.
Lees meer...

Zondag 30 april - wandeling aandacht voor verlies 'Herinneringen' in Ouderkerk ad Amstel
Vanaf Bakkerij Out wandelen we vanaf 10.30 uur ruim 1,5 uur. Al wandelend is er veel ruimte om ervaringen te delen.
Lees meer...

Interview in krant Gooi-en Eemlander
Met Hans over de voor hem helpende werking van de maandelijkse wandelingen. Zie hier het artikel.

Training Persoonlijk leiderschap: je Persoonlijke Kracht
Tijdens de training krijg je helderheid over je sterke punten en hoe je deze voluit kunt inzetten. 
Training biedt combinatie van groepinteractie en individuele coaching. Zie informatie Training Persoonlijke kracht


Ik ben aangesloten bij Ethische Code van Phoenix Opleidingen en houd me aan de opgestelde uitgangspunten en richtlijnen.
Voor meer informatie: phoenixopleidingen.nl