Bij In de ontmoeting kun je terecht voor stiltewandelingen en wandelingen rondom verlies.

Ontmoeten is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn. Je ontmoet niet zoveel mensen. Die ander is een antwoord of vraag op iets in jou. Een echte ontmoeting raakt je. Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf. Met het risico dat jij zij ontdekt dat niet alles echt is in je huis. Zij zal vragen naar je ervaringen gewoontes, gevoelens en opvattingen. Pas als je die ander zo diep laat binnendringen kun je van een ontmoeting spreken.

Ik wil je graag ontmoeten...

Door de bomen het bos weer zien

Zondag ochtend 20 september  - aandacht voor verlies

Om 10.00 uur verzamelen we voor Eetcafé Silversant te Amstelveen. We wandelen ruim een uur. Op deze wijze is er veel mogelijkheid om je ervaring te delen met lotgenoten. Na de wandeling praten en drinken we na in Silversant. 

Maandag avond 21 september - aandacht voor verlies in het Amsterdamse bos

Maandelijks organiseer ik een wandeling voor lotgenoten. Vanaf Silversant wandelen we vanaf 17.00 uur ruim 1 uur. Al wandelend is er veel ruimte om ervaringen te delen.  In het eetcafé praten we nog na. Het is mogelijk om daarna te dineren in Silversant met andere wandelaars. Dit uiteraard voor eigen rekening. 

Lees meer...

Interview in krant Gooi-en Eemlander
Met Hans over de voor hem helpende werking van de maandelijkse wandelingen. Zie hier het artike


Ik ben aangesloten bij Ethische Code van Phoenix Opleidingen en houd me aan de opgestelde uitgangspunten en richtlijnen.
Voor meer informatie: phoenixopleidingen.nl